IELTS HAZIRLIK EĞİTİMİ 

IELTS Hazırlık Eğitimi

IELTS NEDİR?

Akademik ve Genel olmak üzere 2 kısımdır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır.
Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır.
Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir.
IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.
IELTS dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar. Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde uygulanır.
Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır. Testin süresi toplam 2 saat 45 dk'dır. 
Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.) 
Genel İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60dk.)
Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60 dk.)
Genel İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,30 dk.)
Akademik İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)
Konuşma (11-14 dk.)
Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir (örn 4,5 veya 6,5 gibi). Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).

Seviyeler ve Hedeflerimiz

A2

Elemantary

TEMEL
B1

Pre-Int.

3-4 PUAN
B2

Intermediate

4-5 PUAN
C1

Upper-Int.

6-7 PUAN
Eksikleri giderme ve güçlendirme.
C2

Advanced

7-8 PUAN
Sınav hazırlığı gerekli bilgi ve donanım.
C2+

IELTS

8-9 PUAN
Deneme sınavları, sınav teknikleri ve zaman yönetimi.
Katılımcı Eğitim Süresi Haftada 2 Gün Haftada 3 Gün Haftada 4 Gün Haftada 5 Gün Kapsam
1 Kişi 80 Saat 5 Ay 3 Ay 2.5 Ay 2 Ay 1 Seviye
2-4 Kişi 100 Saat 6 Ay 4 Ay 3 Ay 2.5 Ay 1 Seviye
6 Kişi 120 Saat 7.5 Ay 5 Ay 4 Ay 3 Ay 1 Seviye