1 Kişilik Sınıf Eğitimleri

1 Aylık Demo

Minimum 1 Ay

Ayda 8 saat

Başlangıç paketidir

1 Kur / 2 Ay

Minimum 3 Ay

Toplamda 48 Saat

Birebir Eğitim  

2 Kur / 4 Ay

Minimum 4 Ay

Toplamda 96 saat

+1 Ay İş görüşmesi Eğitimi

4 Kur / 8 Ay

Minimum 8 Ay

Toplamda 192 Saat 

İstanbul Üni Sertifika Programı