6 Kişilik Sınıf Eğitimleri

1 Aylık Demo

Minimum 1 Ay

Ayda 8 saat

Başlangıç paketidir

1 Kur / 3 Ay

Minimum 3 Ay

Toplamda 60 Saat

4 Taksit 

2 Kur / 5 Ay

Minimum 5 Ay

Toplamda 120 saat

+1 Ay İş görüşmesi Eğitimi

4 Kur / 10 Ay

Minimum 10 Ay

Toplamda 240 Saat 

İstanbul Üni Sertifika Programı